ಸೈಬರ್‌ಮಿತ್ರ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೈಬರ್‌ ಕ್ರೈಮ್‌ಗಳು, ಸೈಬರ್‌ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಲಿಪಶುವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೈಬರ್‌ಮಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ “ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ”


ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಅಂಕಣಗಳು :-

  • ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಲೇಖನಗಳು – ಕನ್ನಡ ಅಂಕಣಗಳು
  • ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ youtube ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕಣ – ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕಣ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಅಂಕಣಗಳು :-

2 thoughts on “

    1. they cannot hack your device through video call, but can capture your video and edit it and then sextort you in worst case. Check my sextrotion video or article for more details.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *