History of Cybercrimes

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಇತಿಹಾಸ – ಭಾಗ 3

ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಇತಿಹಾಸವು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 1834 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, 2005 ನಂತರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅನೇಕ ಸಂಘಟಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಹಾಗು 2005 ರ ನಂತರ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2000 ದ ಮುಂಚೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ, 2000 ದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು “ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆ, 2000” ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದಂಡನಾ ಕಾನೂನು “ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860” ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾನೂನು “ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1872” ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ “ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಟ್, 1885” ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ (ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು) ಸೈಬರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಇತಿಹಾಸ :-

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್‌ಗಳಾದ – ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್/ಇ-ಮೇಲ್ ಹಗರಣಗಳು (ನೈಜೀರಿಯಾ ಹಗರಣಗಳು – ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕುಮಾರ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಉಯಿಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ), ಪೋಸ್ಟ್‌ಕಾರ್ಡ್/ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಗರಣಗಳು(VPP ಹಗರಣಗಳು – ಕ್ರಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸುಡುಕುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು (ಟಿವಿ/ಮಿಕ್ಸಿ/ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಂಚೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ), ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ವಂಚನೆಗಳು (ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡಿದ ಕರೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ).
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವು 1999 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಆಕಾಶ್ ಅರೋರಾ ಅವರು ‘yahooindia.com’ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಗೆ ಬಳಸಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್, 2000 ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷೆಯು 2004 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಆರೋಪಿ ಸುಹಾಸ್ ಕತ್ತಿ ಯಾಹೂ ಚಾಟ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯು 2005 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ $3,50,000 ಅನ್ನು ಕೆಲವು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪುಣೆಯ ಎಂಫಸಿಸ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೋಸದಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು.
IT ಕಾಯಿದೆಯು ಬಲವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, IPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, 2004 ರಲ್ಲಿ Bazee.com ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ “ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು(ಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೇ ರಚಿತವಾದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.bazeee.com ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಶ್ಲೀಲ MMS ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ IT ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು IPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2005 ರಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಕಾಮ್ v/s ಅಜಯ್ ಸೂದ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾದಿಯಿಂದ ಆದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಮೊದಲ ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಟಾಚಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು PoS ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 32 ಲಕ್ಷ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್‌ವೆಬ್ ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾತ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 81 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಇದು ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್‌ಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತಾದ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೇಖನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಂತೆ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ